?> SPZOZ Lublin COTUA | Ośrodki leczenia alkoholizmu, współuzależnienia, DDA - Katalog

Ośrodki leczenia alkoholizmu, współuzależnienia, DDA – Katalog

Katalog profesjonalnych placówek leczenia alkoholizmu, powikłań choroby alkoholowej, współuzależnienia, DDA, zawiera informacje, dane adresowe.

SPZOZ Lublin COTUA

No Comments »

 

 

 

Szpital Neuropsychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. prof. M. Kaczyńskiego

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Abramowicka 2
20-442 Lublin

Gabinet Ordynatora tel. 081 744 30 61 w. 354;
Dyżurka pielęgniarek tel. 081 744 30 61 w. 353

strona www: http://snzoz.lublin.pl/index.php?strona=28

Opis Oddziału
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (COTUA) istnieje od 15.11.1999 roku i jest częścią Zakładu Lecznictwa Odwykowego Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (ZLO WOTUiW), który istnieje przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym SP ZOZ w Lublinie.Wspólnie z pozostałymi częściami ZLO WOTUiW (Oddział Dzienny i Przychodnia) prowadzi kompleksowe leczenie uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
Zasady przyjęcia do oddziału:
- skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza psychiatry lub z innej placówki służby zdrowia (lub postanowienie sądowe o leczeniu)
– wcześniejsze ustalenie terminu przyjęcia – ustalenia terminu przyjęcia – OSOBISTY KONTAKT CHOREGO z lekarzem oddziału, codziennie 8.oo-12.oo (w szczególnych przypadkach możliwe jest telefoniczne ustalanie terminu)
– trzeźwość w dniu przyjęcia
– w miarę możliwości (wolne miejsca w oddziale) przyjęcia są realizowane na bieżąco, w innym przypadku obowiązuje kolejka (zapisy jak powyżej) – wskazane posiadanie dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia, ewentualnie (jeżeli to możliwe) aktualnych wyników badań laboratoryjnych + rtg KLP
– pacjenci kierowani bez zgody, na mocy postanowienia sądowego o leczeniu przymusowym są przyjmowani albo jako „dobrowolni” (zobligowani przez rodziny, kuratorów, sami się zgłaszają, ustalając termin) lub też po pisemnym ustaleniu z pracownikami sądu – wpisywani są na listę oczekujących.
Pobyt w Oddziale:
Pobyt w Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnienia od Alkoholu wymaga podporządkowania się regulaminowi terapii - w tym trzeźwości (0,0 promila). Pacjenci nietrzeźwi do COTUA – ze względu na charakter oddziału przyjmowani być nie mogą. Dodatkowo nadmieniamy, że oddział nie spełnia warunkówoddziału zamkniętego.
Oddział prowadzi terapię w ramach:
- intensywnego podstawowego programu terapii uzależnienia od alkoholu – w tym detoksykacja (DETOKSYKACJA, psychoterapia grupowa oraz indywidualna, czas trwania około 6 tygodni, farmakoterapia wspomagająca)
– intensywny podstawowy program terapii uzależnienia obejmuje: ponad 180 godzin terapii grupowej i ponad 30 godzin terapii indywidualnej. Każdy pacjent ma przydzielonego osobistego terapeutę.
– Oddział współpracuje ściśle z Lubelską Intergrupą AA; każdy pacjent ma możliwość uczestnictwa w mityngach AA na terenie placówki i szpitala
– terapia zaburzeń psychicznych związanych z nadużywaniem alkoholu (tzw. podwójna diagnoza)
– diagnoza i specjalistyczne leczenie psychiatryczne (jeżeli potrzebne)
– konsultacje specjalistyczne, diagnostyka i leczenie stanu somatycznego (jeżeli potrzebne)
– interwencja w nawrocie – zapobieganie spożyciu alkoholu u osób utrzymujących abstynencję
– detoksykacja i leczenie osób uzależnionych od leków i innych substancji psychoaktywnych
– terapia hazardu patologicznego i innych uzależnień niechemicznych
– spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodzin pacjentów leczonych w oddziale (czwartek 15.45)
– spotkania i zajęcia poszpitalne dla pacjentów po wypisie – w celu kontynuacji i kontroli leczenia (indywidualne i grupowe) każdy wtorek, godz. 15.45-18.45
– maratony tematyczne – terminy do ustalenia telefonicznego (0-81) 744-30-61do 64 wew. 353, 354, 355 od MARCA 2010
– spotkania w Klubie Pacjenta – każda OSTATNIA SOBOTA miesiąca, godz.9.oo

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.