?> WOTUM Pruszków | Ośrodki leczenia alkoholizmu, współuzależnienia, DDA - Katalog

Ośrodki leczenia alkoholizmu, współuzależnienia, DDA – Katalog

Katalog profesjonalnych placówek leczenia alkoholizmu, powikłań choroby alkoholowej, współuzależnienia, DDA, zawiera informacje, dane adresowe.

WOTUM Pruszków

No Comments »

  

 

 

 

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków

e-mail: wotuw@tworki.com.pl

sekretariat WOTUiW: tel. 22 758 68 09

strona www: wotum.pl

Pacjenci do WOTUW przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza i umówionego terminu przyjęcia. Pacjent przyjmowany jest w Izbie Przyjęć Szpitala. Po dotarciu do Ośrodka zapoznawany jest z regulaminem Ośrodka. Po pisemnym wyrażeniu zgody na hospitalizację i przestrzeganie regulaminu wewnętrznego, pacjent jest badany przez lekarza, który ustala wstępne rozpoznanie i dokonuje oceny stanu zdrowia i wydaje zalecenia.

Po przyjęciu pacjent spotyka się z wyznaczonym przez kierownika Oddziału terapeutą prowadzącym, który przez cały czas trwania leczenia tj. przez 8 tygodni hospitalizacji będzie się nim zajmował, opracowując Osobisty Plan Terapii i monitorując jego przebieg.

W trakcie pierwszego spotkania z terapeutą pacjent uzyskuje informacje o zasadach leczenia, swoich prawach i obowiązkach, a także o tym co będzie robił w pierwszym tygodniu pobytu w Ośrodku. Intensywna Terapia Uzależnienia w trakcie hospitalizacji trwa 8 tygodni i podzielona jest na kilka etapów przez, które przechodzi każdy pacjent realizując osobisty plan terapii.

W intensywnej terapii pacjent dowiaduje się co to jest uzależnienie, jakie są jego mechanizmy, pracuje nad rozpoznawaniem swojego uzależnienia po to by przejść do budowania swojej nowej tożsamości, jaką jest tożsamość człowieka uzależnionego. W tym też czasie uczy się sposobów radzenia sobie z głodem alkoholowym. Pacjent pracuje nad przygotowaniem się do uznania bezsilności wobec alkoholu i akceptacji ograniczeń wynikających z choroby, na którą choruje. Dowiaduje się najpierw co to jest bezsilność wobec alkoholu i nie kierowanie własnym życiem, a następnie rozpoznaje obszary własnej bezsilności i rozpoczyna pracę w kierunku zmiany jakości swojego życia.

Pacjent dowiaduje się co to jest nawrót choroby, jak rozpoznawać objawy nawrotu i jak temu zapobiegać by nie wrócić do picia. Pacjent w trakcie zajęć terapeutycznych zapoznaje się też z zaleceniami dla trzeźwiejących alkoholików oraz uczy się asertywnego odmawiania picia.

Podczas pracy pacjent ma możliwość przyjrzenia się wartościom i ich znaczeniu w budowaniu zdrowego stylu życia. Uczy się akceptacji ograniczeń wynikających z uzależnienia. Pacjent ma możliwość uświadomienia sobie znaczenia otwartości w budowaniu zdrowych relacji z innymi ludźmi. Uczy się też umiejętności intrapsychicznych i interpersonalnych potrzebnych do trzeźwego życia. Ostatni etap pracy poświecony jest przygotowaniu się do życia poza Ośrodkiem i polega na budowaniu przy pomocy terapeuty i grupy terapeutycznej osobistego planu dalszego zdrowienia

W WOTUW wszyscy pacjenci realizują Osobiste Plany Terapii, Spotykają się też regularnie z terapeutami prowadzącymi. Większość zadań zapisanych z OPT pacjent przedstawia w grupie terapeutycznej.

Kwalifikowanie do leczenia

(poniedziałki, wtorki, piątki 8.30 – 11.30)

  • Kwalifikuje Kierownik Ośrodka lub wyznaczony przez niego specjalista terapii uzależnień.
  • Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje: diagnozę zespołu uzależnienia, informację o leczeniu, ustalenie terminu przyjęcia do Ośrodka oraz stworzenie planu trzeźwienia na czas oczekiwania na rozpoczęcie terapii (mitingi AA, grupa przedwstępna w Ośrodku, opieka Poradni Odwykowej w miejscu zamieszkania)
  • Pacjenci przychodzący do Ośrodka powinni być absolutnie trzeźwi, posiadać dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia
  • Terminy przyjęcia pacjentów sądownie zobowiązanych do leczenia, oraz kierowanych na obserwację sądowo-psychiatryczną w kierunku uzależnienia od alkoholu wyznaczane są w porozumieniu z sądami

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.