?> Ośrodek Terapii Uzależnień Klinika Medox | Ośrodki leczenia alkoholizmu, współuzależnienia, DDA - Katalog

Ośrodki leczenia alkoholizmu, współuzależnienia, DDA – Katalog

Katalog profesjonalnych placówek leczenia alkoholizmu, powikłań choroby alkoholowej, współuzależnienia, DDA, zawiera informacje, dane adresowe.

Ośrodek Terapii Uzależnień Klinika Medox

No Comments »

 

 

 

 

 

Prywatna Klinika Leczenia Uzależnień i depresji Medox powstała w 2008 roku.

Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień

Kontakt:

05-180 Pomiechówek
Nowy Modlin 43

.strona www

List: info@medox.org.pl
Telefon: 22/ 785 58 62
Faks: 22/ 785 58 62
Telefon komórkowy: 781 66 50 50

Personel ośrodka

Kierownik Ośrodka Leczenia Uzależnień Lidia Tylka
Lekarz psychiatra Tomasz Woźniak
Lekarz internista Waldemar Rudnicki
Pielęgniarki
Terapeuci
a     2 osoby-Certyfikowani Specjaliści Terapii Uzależnień
b     2 psychologów w trakcie procesu certyfikowania po Studium Terapii Uzależnień
c     1 pedagog w trakcie procesu certyfikowania po Studium Pomocy Psychologicznej

Kwalifikacje do leczenia:

Kwalifikacje przeprowadza kierownik ośrodka lub wyznaczony przez niego lekarz.
Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje : postawienie diagnozy, uzyskanie informacji o ewentualnym wcześniejszym leczeniu, ustalenie terminu rozpoczęcia terapii.
Pacjenci zgłaszający się na kwalifikacje powinni być trzeźwi.

Podstawowy program terapii

Program trwa 5 tygodni każdy tydzień stanowi blok tematyczny.

Po kwalifikacji i przyjęciu do ośrodka każdy pacjent ma przydzielonego terapeutę prowadzącego. Terapeuta  ma za zadanie wykonać diagnozę nozoologiczną oraz problemową, monitorować dalszy  przebieg terapii pod kontem osiągnięcia wyznaczonych celów.
Pacjenci uczestniczą w zajęciach terapeutycznych sześć dni w tygodniu od godziny 7.30 ( gimnastyka) do godz 21 podsumowanie dnia. Pacjenci w ciągu dnia pracują w grupie terapeutycznej oraz mają  psychoterapię indywidualną. Raz w tygodniu biorą udział w Mitingu który odbywa sie na terenie ośrodka.
Raz w tygodniu odbywają się zebrania kliniczne na których omawia się poszczególnych  pacjentów analizując postępy w terapii.

Warunki lokalowe

Ośrodek jest po remoncie. Posiada  jedno i dwuosobowe sale do spania, każda sala wyposażona jest w  oddzielną łazienkę.  2 sale do psychoterapii grupowej 2 gabinety do psychoterapii indywidualnej, gabinet zabiegowy, jadalnię, kuchnię.

Program ośrodka

STRATEGIA PRACY Z PACJENTEM
Podstawowym celem terapii uzależnienia jest zwiększenie zdolności do utrzymywania abstynencji oraz usuwanie zaburzeń i problemów osobistych, a także rozwijanie zdolności do zdrowego życia.
Pierwszym krokiem będzie zdobycie wiedzy na temat choroby alkoholowej, na podstawie, której pacjent będzie mógł rozpoznać objawy tej choroby u siebie
Uświadomienie sobie strat  pozwoli pacjentowi budować poczucie sprawstwa. Umiejętności wchodzenia w relacje, dopuszczanie bliskości i zaufania a przede wszystkim budowania kontaktów będzie owocowało obniżeniem lęku w sytuacjach społecznych. Umiejętność planowania i organizowania sobie czasu, ustalanie priorytetów, dzielenie spraw  na już do załatwienia i potem, znacznie uporządkują życie pacjenta. Dostrzeżenie konkretnych celów spowoduje zwiększenie motywacji do działania
Celem  terapii jest aby pacjent:
•        Odnalazł własną  motywację do leczenia i zmiany
•        Zdobył wiedzę na temat uzależnienia, dokonał autodiagnozy
•        Rozpoczął proces budowania  tożsamości osoby uzależnionej.
•        Nauczył się  rozpoznawania głodu w uzależnieniu i radzenia sobie z nim
•        Nabył wiedzę o nawrotach w uzależnieniu
•        Umiał utrzymać abstynencję od środków psychoaktywnych
•         uznawanie własnego uzależnienia i powstrzymywanie się od picia
•         Spowodowanie aby pacjent zobaczył związek miedzy problemami w  swoim życiu a piciem
•         Nauczenie pacjenta umiejętności interpersonalnych zadaniowych ( TAZA, 24 godziny,  HALT)
•         uczenie rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami
•         rozwijane umiejętności życiowych pacjenta
•         rozwiązywanie problemów osobistych
•         budowanie realistycznego obrazu siebie i integracja JA
•         zmiana tendencji autodestrukcyjnych
•         zmiana destrukcyjnych form relacji z otoczeniem
PODSTAWOWE PROCEDURY STOSOWANE W LECZENIU
•         Oddziaływania edukacyjne
•         Psychoterapia indywidualna
•         Psychoterapia grupowa
•         Konsultacje lekarskie
•         Praca warsztatowa
•         Treningi umiejętności

 PLAN DNIA

Poniedziałek-Piątek:

7.30                Pobudka, toaleta poranna.
8.00-9.00       Śniadanie.
9.30-13.30     Terapia grupowa.
(warsztaty terapeutyczne, psychoedukacja, treningi, artterapia)
14.00              Obiad.
15.00-16.00    Terapia grupowa.
(relaksacja, warsztaty terapeutyczne, treningi)
16.00-18.00    Konsultacje indywidualne z terapeutą,
Czas wolny, praca własna.
Wspólne wyjścia na mitingi AA z terapeutą.
18.00              Kolacja.
18.30              Odpoczynek: siłownia, sauna, solarium, tenis  stołowy, siatkówka, i inne
zajęcia integracyjne.
23.00-6.30      Cisza nocna.

Sobota :

7.30               Pobudka, toaleta poranna.
8.00-9.00       Śniadanie.
9.30-13.30     Terapia grupowa
(warsztaty terapeutyczne, treningi, nauka umiejętności służących  zdrowieniu,
projekcje filmów terapeutycznych)
14.00             Obiad.
15.00-18.00   Czas wolny, zajęcia integracyjne, grill, spacery, wspólne wyjazdy na basen,
wycieczki rowerowe.
18.00             Kolacja

Niedziela :

8.30               Pobudka , toaleta poranna.
9.00-10.00     Śniadanie.
10.00-14.00   Czas wolny: odwiedziny, wspólne wyjazdy w zależności od pory roku : spływy
kajakowe, rowery, quady, basen, zwiedzanie okolicy.
14.00             Obiad.
15.00-18.00   Czas wolny: j.w
18.00             Kolacja.
23.00-6.30     Cisza nocna.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.