?> IPIN OLAZA | Ośrodki leczenia alkoholizmu, współuzależnienia, DDA - Katalog

Ośrodki leczenia alkoholizmu, współuzależnienia, DDA – Katalog

Katalog profesjonalnych placówek leczenia alkoholizmu, powikłań choroby alkoholowej, współuzależnienia, DDA, zawiera informacje, dane adresowe.

IPIN OLAZA

No Comments »
IPIn 

NFZ

 

 

 

 

 

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Kontakt:

ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, tel. (48 22) 45 82 800 (centrala)

W Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA) prowadzi się rozpoznawanie i leczenie osób z alkoholowymi i mieszanymi (alkohol i leki uspokajające lub nasenne) zespołami abstynencyjnymi. W trakcie pobytu przeprowadzana jest diagnostyka mająca na celu wykluczenie innych zagrażających zdrowiu lub życiu przyczyn zaburzeń powodujących objawy podobne do zespołów abstynencyjnych. Poza tym rozpoczyna się leczenie zaburzeń psychicznych i somatycznych spowodowanych przewlekłym piciem alkoholu. Detoksykacja trwa zazwyczaj 7-10 dni i traktowana jest jako wstęp do kontynuowania leczenia odwykowego. Oprócz kontaktu z lekarzami i psychologiem w Oddziale, pacjenci mają możliwość spotykania się z terapeutami z innych oddziałów Zespołu, którzy oferują “właściwe” leczenie odwykowe. Oddział prowadzi też leczenie objawów abstynencyjnych w wyniku odstawienia benzodiazepin.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.