?> Szpital Nowowiejski Oddział XVIII „Kolska” | Ośrodki leczenia alkoholizmu, współuzależnienia, DDA - Katalog

Ośrodki leczenia alkoholizmu, współuzależnienia, DDA – Katalog

Katalog profesjonalnych placówek leczenia alkoholizmu, powikłań choroby alkoholowej, współuzależnienia, DDA, zawiera informacje, dane adresowe.

Szpital Nowowiejski Oddział XVIII „Kolska”

No Comments »

 

 

 

 

 

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regional Mental Health Facillities in Warsaw

00-665 Warszawa, Nowowiejska 27

centrala tel. +48 22 825 20 31

Oddział XVIII Terapii Uzależnienia od Alkoholu

01-045 Warszawa, ul. Kolska 2/4

tel.  22 838 91 36

strona www: http://www.szpitalnowowiejski.pl/

Oddział XVIII Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Cel:

· kompleksowe oddziaływanie terapeutyczne mające za zadanie identyfikację pacjenta z objawami zespołu zależności alkoholowej,

· wielopłaszczyznowa edukacja dotycząca: objawów choroby, mechanizmów psychologicznych uzależnienia, skutków somatycznych i psychicznych wynikających z wieloletniego nadużywania alkoholu,

· oddziaływania psychologiczne uświadamiające destrukcję, jaką w ich życiu spowodował alkohol,

· nauka nabywania umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym poprzez zajęcia warsztatowe,

· uzyskanie przez pacjentów wstępnej tożsamości osoby uzależnionej,

· nauka sposobów utrzymania abstynencji w oparciu o własne systemy wsparcia w sytuacjach stresu i kryzysu,

· motywacja do kontynuacji terapii w programach poszpitalnych Ośrodka lub innych formach ambulatoryjnych placówek odwykowych (w zależności od miejsca zamieszkania),,

· zapoznanie pacjentów z programem Wspólnoty Anonimowych Alkoholików i innych ruchów samopomocowych,

Zadania:

· identyfikacja pacjentów z objawami uzależnienia od alkoholu,

· uzyskanie wiedzy o uzależnieniu w aspektach: psychologicznym, somatycznym, społecznym i duchowym,

· uzyskanie umiejętności rozpoznawania mechanizmów obronnych uzależnienia,

· nabycie przez pacjentów wstępnej umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym, korzystania z własnego systemu wsparcia,

· umiejętność korzystania z grup wsparcia, systemów klubowych,

· nabycie motywacji do kontynuacji leczenia w systemie poszpitalnym, ambulatoryjnym,

· umiejętność korzystania z programu AA, uczestnictwo w mityngach AA,

· prowadzenie dokumentacji medycznej.

Zakres działania:

- zaburzenia spowodowane zespołem uzależnienia od alkoholu – zespół uzależnienia (F10.2).

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.