?> IPiN OTU Warszawa | Ośrodki leczenia alkoholizmu, współuzależnienia, DDA - Katalog

Ośrodki leczenia alkoholizmu, współuzależnienia, DDA – Katalog

Katalog profesjonalnych placówek leczenia alkoholizmu, powikłań choroby alkoholowej, współuzależnienia, DDA, zawiera informacje, dane adresowe.

IPiN OTU Warszawa

No Comments »

 

 

 

 

 

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Adres: ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, POLSKA

Centrala-Informacja (całodobowo) tel. (48 22) 45 82 800

NIP 5250009387,       REGON 000288509

Recepcja (całodobowo), tel. (22) 45 82 800, 45 82 500

Izba Przyjęć, tel. (22) 8422688, (22) 4582648

strona www: http://www.ipin.edu.pl/wordpress/

Ośrodek Terapii Uzależnień

W Ośrodku Terapii Uzależnień (OTU) realizowany jest 6-tygodniowy (3 tyg. w warunkach oddziału stacjonarnego i 3 tyg. w warunkach oddziału dziennego) program psychoterapii uzależnienia, wykorzystujący elementy tzw. modelu Minnesota oraz doświadczenia Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Część personelu odbyła szkolenia w renomowanych ośrodkach w USA. Na spotkanie kwalifikacyjne należy zgłaszać się we czwartki o godz. 15.00. Warunkiem jest posiadanie skierowania z poradni leczenia uzależnień, w której pacjent będzie kontynuował leczenie po opuszczeniu OTU. Osoby zainteresowane kontynuacją procesu terapeutycznego mogą brać udział w programie poszpitalnym.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.