?> Szpital MSWiA Otwock | Ośrodki leczenia alkoholizmu, współuzależnienia, DDA - Katalog

Ośrodki leczenia alkoholizmu, współuzależnienia, DDA – Katalog

Katalog profesjonalnych placówek leczenia alkoholizmu, powikłań choroby alkoholowej, współuzależnienia, DDA, zawiera informacje, dane adresowe.

Szpital MSWiA Otwock

No Comments »

 

 

 

 

Dane teleadresowe:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Bolesława Prusa 1/3
05-400 Otwock
informacja całodobowa: (lekarz dyżurny) 22 788 32 07
centrala telefoniczna: 22 779 20 61, 22 779 20 62
fax: 22 779 46 71

Sekretariat Oddziału Uzależnień: uzaleznienia@szpitalmswia.otwock24.pl

strona www:  http://www.szpitalmswia.otwock24.pl/strona.php?idStrona=37

Oddział realizuje podstawowy program terapii uzależnienia od alkoholu określony w rozporządzeniu MZiOS z dnia 31.12.1999 roku w sprawie organizacji, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego.

Czas leczenia to 42 dni. W trakcie hospitalizacji realizowany jest podstawowy program psychoterapii uzależnienia, którego celem jest uzyskanie przez pacjenta tożsamości chorobowej, rozpoznanie przez niego rozmiarów destrukcji spowodowanych przez alkohol, rozpoczęcie procesu uznawania bezsilności wobec alkoholu oraz nauczenie się radzenia z głodem alkoholowym.

Po zakończeniu leczenia stacjonarnego pacjenci kierowani są do dalszego leczenia am­bulatoryjnego w rejonowych Poradniach Odwykowych – zaawansowany program psychoterapii uzależnienia. Po zakończeniu leczenia w oddziale, przez rok co 2 miesiące, pacjenci uczestniczą w „Zjazdach Absolwentów”, rozliczając na nich Plany Dalszego Zdrowienia.

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.